Szukaj na tym blogu

piątek, 17 października 2014

Nowe narzędzie: Parser CV

Nie ukrywam, że lubię połączenie IT z HR. Cieszy mnie rozwój branży zarządzania zasobami ludzkimi poprzez nowoczesne technologie informatyczne. W ten sposób praca w human resources staje się efektywniejsza, ciekawsza, bardziej urozmaicona. Również branża IT okraszona nutą HR może funkcjonować lepiej.

W ramach dzisiejszego wpisu chciałbym przedstawić narzędzie, które wzbudziło moją ciekawość, które może być interesujące z punktu widzenia przyspieszenia pracy rekruterów.

Kto pracował lub pracuje jako rekruter, ten spotkał się z szeroko pojętą administracją bazy kandydatów. Napływające dokumenty aplikacyjne wymagają nie tylko ich weryfikacji pod kątem merytorycznym, ale również umieszczenia ich w bazie, chociażby celem ich archiwizacji. Przepisanie kilkunastu lub kilkudziesięciu CV dziennie jest zadaniem żmudny, czasochłonnym, czy też po prostu nudnym. Ostatnio otrzymałem jednak do przetestowania narzędzie, które może być pewnym panaceum na przepisywanie wspomnianych danych z dokumentów do bazy kandydatów. Tym narzędziem jest parser CV, który dostępny jest na stronie https://pozyskajdane.pl/ Autorem narzędzia jest firma zajmująca się doradztwem personalnym, rekrutacją pracowników; więc pewnie potrzeba jest matką wynalazków. Jednak do rzeczy; w tym miejscu warto opisać, czym jest wspomniany przeze mnie parser.

W dużym skrócie, to narzędzie, które automatycznie dodaje informacje zawarte w CV do istniejącej bazy kandydatów. Parser rozpoznaje treść zawartą w dokumencie i na ich podstawie tworzy nowy rekord w istniejącej bazie kandydatów. Narzędzie dopasowuje rozpoznane dane do właściwych pól w bazie; na zasadzie: imię – imię, numer telefonu – numer telefonu. Z punktu widzenia rekrutera, który musi te wszystkie informacje wprowadzić ręcznie, to duża oszczędność czasu. Twórcy oprogramowania twierdzą, że parser swobodnie integruje się z zewnętrznym oprogramowanie przeznaczonym do obsługi działów human resources. Służy do tego zastosowany interfejs API.

Muszę przyznać, że nie testowałem samego mechanizmu integracji, czy też przesyłania danych. Bardziej skupiłem się na sprawdzeniu samego parsowania informacji i jakości tego mechanizmu. To akurat można sprawdzić z poziomu samej strony internetowej, https://pozyskajdane.pl/demo. Zadanie nie jest trudne, a w prosty sposób można sprawdzić działanie parsera.


Osobiście uważam, że testowany parser identyfikuje informacje, nie jest to jednak identyfikacja do końca poprawna. Tego typu narzędzia są stosunkowo nowe na polskim rynku i z tego powodu popełniają błędy wieku dziecięcego. Idea samego narzędzia jest jednak słuszna. Od kilku lat w firmach wprowadza się systemy zarządzania bazą kandydatów. To proces słuszny i bardzo potrzebny. Wpływa na wzrost efektywności i pozwala na zarządzanie jednocześnie wieloma projektami rekrutacyjnymi. Bazy kandydatów wprowadziły również rygor wprowadzania informacji zawartych w napływających dokumentach aplikacyjnych do systemu; w wyniku czego pracownicy HR muszą poświęcać swój czas na administrację, a nie na rzeczywistą rekrutację kandydatów – zatem globalna efektywność spada. Narzędziem, które może pomóc w redukcji zbędnej administracji, może być właśnie parser CV. Zachęcam do testowania i dzielenia się opiniami. Im ich będzie więcej, tym narzędzie doskonalsze.

wtorek, 27 maja 2014

Na jakie funkcjonalności warto zwrócić uwagę przy wyborze oprogramowania dla działu rekrutacjiRealizacja projektów rekrutacyjnych jest w zasadzie uzależniona uzależniona od dwóch czynników: 
1) Posiadanych kompetencji osoby zajmującej się pozyskiwaniem kandydatów na wakujące stanowisko i 
2) narzędzi, jakie ma do dyspozycji rekruter. Posiadane narzędzia w wielu wypadkach wpływają na efektywność i jakość pracy.

środa, 14 maja 2014

CV 2.0

Ostatnio wiele zastanawiam się nad obecnością nowoczesnych technologii w branży HR. Najbardziej interesuje mnie to z perspektywy prowadzenia projektów rekrutacyjnych. W dzisiejszym poście chciałbym zastanowić się nad rozwojem Internetu, portali społecznościowych. Nad tym jak determinują one formę wysyłanych przez nas „informacji o woli aplikowania” na dane stanowisko pracy. 

poniedziałek, 13 stycznia 2014

Ochrona danych osobowych w organizacji prowadzącej projekty rekrutacyjne


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych...” tak zaczyna się klauzula, która znajduje się na dokumentach aplikacyjnych osób biorących udział w danym procesie rekrutacyjnym. Wynika ona z faktu obowiązywania w Polsce od 1997 roku „Ustawy o ochronie danych osobowych”. Wspomniana ustawa wskazuje, że określona organizacja może przetwarzać dane osobowe tylko w konkretnym celu po uprzedniej zgodzie właściciela tychże danych.
W przypadku prowadzonych projektów rekrutacyjnych mówimy o kandydatach, którzy wyrażają zgodę na przetwarzanie informacji zawartych w swoim CV lub w liście motywacyjnym.

czwartek, 19 grudnia 2013

Spam rekrutacyjny i jego skutki

Publikowanie ogłoszenia o pracę na danym portalu rekrutacyjnym to chyba najczęstsza forma pozyskiwania kandydatów na wakujące stanowisko w danej organizacji. Jest to forma dobrze znana, niedroga i jednocześnie docierająca do osób, które w danym czasie poszukują zatrudnienia. 

niedziela, 24 listopada 2013

Formularz rekrutacyjny. Czemu służy? I dlaczego kandydaci unikają jego wypełniania


Kandydat widzi interesującą go ofertę pracy, ma już przygotowane CV, klika przycisk aplikuj i… jest przenoszony na stronę z formularzem do wypełnienia. Nie jest to oczywiście żadna pomyłka. Działy rekrutacji, w celu posiadania użytecznej bazy kandydatów, skłaniają aplikujących do jej własnoręcznego uzupełniania danymi  zawartymi CV.

Po co to wszystko? Organizacje, w których przeprowadza się wiele projektów rekrutacyjnych, (na przykład w tym samym czasie) muszą pracować w oparciu o właściwe, dobre bazy kandydatów . Ich aktualność, kompletność ułatwia obsadzanie wakatów, często bez konieczności publikowania ogłoszeń o pracę, czy też wynajmowania zewnętrznej firmy rekrutacyjnej. Po prostu pozwalają na szybsze realizowanie projektów rekrutacyjnych. W sytuacji, kiedy do działu rekrutacji napływa duża ilość CV, zarządzanie informacją o kandydatach staje się trudne. Wykorzystanie posiadanych danych w kolejnych projektach rekrutacyjnych  staje się bardzo czasochłonne. Najczęstszym rozwiązaniem jest wybór systemu informatycznego dedykowanego do działu HR. Pozwala on na właściwą klasyfikację sukcesywnie otrzymywanych informacji z napływających dokumentów aplikacyjnych.

Wciąż jednak nie ma odpowiedzi, w jakim celu tworzy się formularze rekrutacyjne w trakcie procesu obsadzania wakatu? Działy rekrutacji, celem skrócenia czasu niezbędnego na wprowadzenie danych do bazy kandydatów, przerzucają część pracy na kandydatów. Skłaniają ich do własnoręcznego wprowadzenia informacji o sobie, swoim doświadczeniu zawodowym w odpowiednie pola. Takie rozwiązanie pozwala osobom zajmującym się prowadzeniem projektów rekrutacyjnych na sprawne wyszukanie odpowiednich informacji według obranego klucza. Rekruter swój czas wykorzystuje na wyszukiwanie informacji, a nie jej wprowadzanie – przynajmniej w pierwszym etapie procesu.

Osoby ubiegające się o dane stanowisko pracy, z reguły nie lubią tego typu rozwiązań. Wydłuża to bowiem czas przesłania swoich dokumentów aplikacyjnych – już nie wystarczy wysłać wiadomości e-mail wraz z załączonym CV i listem motywacyjnym, trwa to z reguły kilkadziesiąt sekund.

Często spotykam się z „bojkotem” tego typu oferty pracy przez potencjalnego kandydata. Osoba poszukująca pracy rezygnuje z dalszego procesu rekrutacyjnego. Jedynym powodem nie jest oczywiście wydłużony czas potrzebny do wysłania swoich dokumentów na dane ogłoszenie. Sporym problemem jest schemat aplikowania na dane wakujące stanowisko, który wygląda w sposób następujący:

  1. Kandydat rejestruje się w systemie danej firmy / działu rekrutacyjnego. Musi czekać na wygenerowanie się linka aktywacyjnego, który zostaje wysłany na skrzynkę e-mail.
  2. Następnie proszony jest o wypełnienie formularza informacjami zawartymi w CV i liście motywacyjnym, co z reguły sprowadza się do czynności kopiuj / wklej.
  3. Na końcu proszony jest o załączenie swoich dokumentów aplikacyjnych – CV i list motywacyjny


Tego typu proces aplikowania na dane stanowisko pracy może być irytujący. Kandydat nie rozumie, w jakim celu dwukrotnie podaje te same informacje. Widzi pewien brak logiki w tym działaniu. Oczywiście nie twierdzę, że tworzenie takich formularzy jest niewłaściwe. Myślę jednak, że ich potencjał można wykorzystać w nieco inny sposób.

Samo wystąpienie formularza w procesie rekrutacyjnym pozwala na zredukowanie „spamu rekrutacyjnego” – kandydat odpowiada na wszelkie możliwe ogłoszenia o pracę, ponieważ nie wymaga to od niego dużego zaangażowania (wysłanie dokumentów trwa przecież kilkadziesiąt sekund). Bardziej pracochłonny proces rekrutacyjny pozwoli uzyskać kandydatury osób, które są rzeczywiście zainteresowane danym stanowiskiem pracy.

Odpowiednio stworzony formularz może być również cennym źródłem informacji o kandydacie, które nie koniecznie mogą znajdować się w CV, czy liście motywacyjnym. Powinien być on stworzony w sposób sensowny, czyli: 
  1. Być uzupełnieniem informacji zawartych w CV
  2. Wymagać wprowadzenia danych kontaktowych od kandydata
  3. Pozwalać na wstępną weryfikację kandydatów, ich dopasowania do wakującego stanowiska pracy.
  4. Zachęcić do uczestniczenia w rekrutacji poprzez mądre pytania.

Nie chcę się w tym poście skupiać na konkretnych rozwiązaniach. Bardziej zależy mi na pokazaniu szacunku względem kandydatów i ich czasu. Jednocześnie, postępująca złożoność procesów rekrutacyjnych jest nieunikniona. Ich wielość w danych organizacjach, połączona z użytkowaniem systemów informatycznych wspomagających działy HR, niemalże wymusza zastosowanie formularzy. Jest to element profesjonalizacji pracy komórek odpowiedzialnych za rekrutację. Warto jednak zadbać o jego zawartość tak, aby pomógł w pozyskaniu wartościowych kandydatów w krótkim czasie. Ogłoszenia o pracę, zakładki „Kariera” są często pierwszym kontaktem kandydata z daną organizacją. Warto zatem zadbać o dobre tak zwane pierwsze wrażenie. 

sobota, 11 maja 2013

Zdjęcie w CV. Tak czy nie?


Umieszczać zdjęcie w CV, czy też nie? Zapewne wiele osób zadaje sobie takie pytanie, przy okazji pisania życiorysu zawodowego.  Wysyłanie dokumentów aplikacyjnych ze zdjęciem posiada swoich zwolenników, jak i przeciwników. Wreszcie życiorys ze zdjęciem może nam pomóc, ale i zaszkodzić, w zdobyciu określonej pracy.